Creaties:
Algemeen:
De Oude Religie van Onze Voorouders
In het verre verleden is er na de reset in Atlantis een grote scheiding ontstaan tussen zonnevereerders en zij die het oude Licht bleven vereren dat gereflecteerd wordt door de maan. Deze twee verschillende paden zijn ook in letterlijke zin net zo verschillend als dag en nacht.  
In het boek Nehalennia: De Geheimen van de Lichtkracht Ontrafeld, ga ik diep in op veranderingen die zijn aangebracht in het oude religieuze erfgoed. Ik beschrijf daarin allerlei informatie over de godin waar onze verre voorouders in geloofden. In mijn toekomstige boek, waar ik momenteel hard aan werk, vertel ik op basis van onderzoek meer over het oude Licht. Dat betreft een zon die anders van kleur was.

Je kunt alvast een voorproefje van deze informatie zien als je Deel 1 bekijkt van de filmserie die ik tot nu toe gemaakt heb. Omdat de informatie te belangrijk is voor deze tijd, besloot ik dat aspect van mijn toekomstige boek alvast te delen. We zitten midden in een nieuwe reset, zoals die ook in Atlantis heeft plaatsgevonden. Als het machthebbers lukt deze reset door te drukken, dan zal onze zon opnieuw veranderen. Bill Gates is hard bezig om dit voor elkaar te krijgen. Hij wil namelijk het zonlicht gaan blokkeren. Als hij zijn zin krijgt, zal onze zon zwart worden.

Tussen allerlei bestaande religies is een indeling te maken, die hetzij naar de zon, hetzij naar de maan verwijst. Het pad dat daaruit voortvloeit kenmerkt zich door allerlei facetten die voor een groot onderscheid zorgen.
Het zonnepad is een pad van dieren eten en van het overschaduwen van het menselijke bestaan. In ruil voor onderwerping en bloedoffers krijgt de zonnevereerder openbaringen. Binnen religies die op zonneverering zijn gebaseerd gelooft men in de zon-zoon of the sun-son. Er is binnen deze tak altijd een entiteit naar de voorgrond geschoven die als een geboren mensenkind goddelijke kwaliteiten kreeg. Zo’n mannelijke entiteit is dan vervolgens vereerd als een soort zonlicht. Op weergaven zijn dit soort heiligen dan ook steevast met een gele zon achter het hoofd afgebeeld of met een aureool om het hoofd, dat naar de god en planeet saturnus verwijst. Het pad van zonnevereerders kenmerkt zich door vernietiging en destructie en trekt mensen in de sfeer van Saturnus, meestal zonder dat ze dat in de gaten hebben. Niet alleen de god Saturnus, maar ook de Gele Zon, zijn steeds vergeleken met doders door hen die de oude Leer trouw bleven.
Het pad van de Oude Religie van het Licht is een maanpad, dat heel anders is dan het zonnepad. Dat pad is altijd anders gebleven. De maan werd geacht het echte Licht nog te kunnen reflecteren, namelijk dat van het moment voordat de zon veranderde. De maan is daarom aanbeden als de reflector van de voormalige zon. Binnen het pad van de maanvereerders waren mens en dier elkaars gelijken. Dieren werden dan ook niet gegeten of bejaagd en ze werden gezien als voorbeelden en aardse representanten van de goden. Via de dieren konden mensen veel leren over het echte aardse plan. Een kenmerk van de oude Leer is ook altijd het vegetarisme geweest.
De goden van de oude Lichtleer zijn geen mensen met godskracht, maar behulpzame wezens die geen onderwerping wensen om openbaringen te verstrekken. De goden en helpers van de oude Lichtleer werden steevast beschouwd als goede vrienden, waarmee samengewerkt kon worden. Een groot deel van deze helpers is vrouwelijk, net zoals de Witte Godin die een hoofdrol heeft binnen deze oude religie. Deze godin is ook regelmatig verschenen en gezien op tal van plaatsen op de aarde.

Er hebben in de geschiedenis allerlei omkeringen plaatsgevonden. De oude maangoden zijn grotendeels uit de geschiedenisboeken gegumd, waarbij vooral de godin aan volledige censuur werd onderworpen. Daarna zijn de oude heidenen geframed als wrede offeraars, wat ze helemaal niet waren. Het zijn allemaal leugens geweest om mensen naar het zonnepad te trekken, dat de basis is van veel religies op de aarde. Het omgekeerde is namelijk waar. Juist de zonnevereerders zijn de diereneters en offeraars en dat is nog steeds zichtbaar in de wereld.
Een omzetting die bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden is dat in de oude religie koeien en stieren zeer heilig waren. Deze dieren doen niemand kwaad, laten zien hoe je vegetarisch op de aarde kunt leven en hoe je goed voor elkaar en voor kinderen kunt zorgen. Vegetarisch levende dieren zijn binnen de oude religie zeer heilig geweest én gezien als de aardse representanten van de goden. 
Binnen op de gele zon gerichte religies is de stier echter omgezet in een offergod, waaraan allerlei dieren en mensen geofferd werden. Mensen werden aangespoord om dit soort dieren te eten om innerlijke godskracht te laten toenemen. Dat wat voor dat doel geofferd werd, moest kermen om die kracht nog grootser te maken. Dat gebeurt nog steeds in slachthuizen. Ieder die vlees eet werkt daar aan mee en dient zo zelfs, vaak zonder het te weten, een offersfeer waarbij veel adrenochroom vrijkomt. Zo’n zelfde sfeer ontstaat in arena’s, waar stieren bruut worden afgemaakt die symbool staan voor de gedode oude Lichtkracht. 
Zij die de oude Religie van het Licht vereerden, wisten dat met al dat bloed vergieten een specifieke sfeer gediend werd, die daardoor groeit en groeit. Op dit moment werken nog steeds veel mensen mee aan het dienen van die duistere (offer)sfeer. Al deze duistere rituelen hebben bijgedragen aan het moment en de fase waarin de aarde nu verkeert. Het is de sfeer die benut wordt door een specifieke groep machthebbers, tegenwoordig vaak aangeduid als Dé Cabal.

Door de eeuwen heen hebben mensen die nog weet hadden van het Oude Licht getracht anderen wakker te maken. Ze hebben zelfs met voorbeelden laten zien hoe processen die ingezet zijn door de duistere machthebbers weer teruggedraaid kunnen worden. Het pad dat de oude heidenen ontvouwen is het maanpad. 
Als het jou aanspreekt om het maanpad weer te volgen en mee te werken aan veranderingen om de ingezette weg om te keren, zoals onze verre voorouders dat probeerden te doen… Druk dan op de knop:
Een Oproep, hieronder of rechtsboven in beeld.